Ciutats imaginades (2016)
Dibuixos basats ens els textos del llibre "Ciutats invisibles" d'Italo Calvino.