El fantasma de l'Òpera
Série de quatre gravats. Aiguafort sobre coure.